Nasze usługi

Poznaj pełen zakres usług, które oferujemy. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdej z nich.


Konsultacje pedagogiczne


Konsultacje psychologiczne


Konsultacje psychiatry dziecięcego


Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych


Grupa wsparcia dla dorosłych adoptowanych


Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych, którzy wychowują dzieci do lat 6


Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych, którzy wychowują dzieci od 7 do 15 lat i więcej


Grupa wsparcia dla dzieci przysposobionych, nastolatków w kryzysie tożsamości lub warsztaty dla dzieci (np. radzenia sobie z trudnymi emocjami)


Psychoterapia indywidualna, rodzinna i małżeńska

Psychoterapia ma wiele różnych nurtów i szkół, jednak jej nadrzędnym celem
jest pomóc osobie, która przeżywa aktualnie  kryzys lub chce pracować nad
sobą, swoimi relacjami, emocjami, czy doświadczeniami, które miały miejsce
w jej życiu. W bezpiecznym kontakcie z psychoterapeutą pacjent ma możliwość
uzyskać szerszą perspektywę swojego przeżywania, nabyć nowe umiejętności i
wzmocnić dotychczas przydatne strategie. Zadaniem psychoterapeuty jest
towarzyszenie pacjentowi i wspieranie w rozwoju, z wiarą w to, że pacjent
ma kompetencje, aby poradzić sobie z trudnościami i wziąć odpowiedzialność
za swoje życie.


Psychoterapia traumy u dzieci metodą EMDR

EMDR to terapia dla dzieci i dorosłych. Jej podstawowym celem jest odnalezienie w przeszłości przyczyn obecnych problemów, powiązanie ich ze sobą, przetworzenie przy pomocy techniki stymulacji oraz nadanie im nowego, funkcjonalnego znaczenia. Stosowana w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD),  zaburzeń o podłożu lękowym, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, depresji. 


do góry