Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Witamy w systemie rezerwacji wizyt w naszej PORADNI. Prosimy o wybranie konkretnej usługi lub specjalisty i zarezerwowanie w wybranym terminie wizyty u naszego specjalisty.

W naszym systemie możecie Państwo także zarezerwować miejsce w wybranej GRUPIE WSPARCIA.

Nasze usługi

Poznaj pełen zakres usług, które oferujemy. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdej z nich.

Konsultacje pedagogiczne
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje psychiatry dziecięcego
Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych
Grupa wsparcia dla dorosłych adoptowanych
Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych, którzy wychowują dzieci do lat 6
Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych, którzy wychowują dzieci od 7 do 15 lat i więcej
Grupa wsparcia dla dzieci przysposobionych, nastolatków w kryzysie tożsamości lub warsztaty dla dzieci (np. radzenia sobie z trudnymi emocjami)
Psychoterapia indywidualna, rodzinna i małżeńska
Psychoterapia ma wiele różnych nurtów i szkół, jednak jej nadrzędnym celemjest pomóc osobie, która przeżywa aktualnie  kryzys lub chce pracować nadsobą, swoimi relacjami, emocjami, czy doświadczeniami, które miały miejscew jej życiu. W bezpiecznym kontakcie... więcej 
Psychoterapia traumy u dzieci metodą EMDR
EMDR to terapia dla dzieci i dorosłych. Jej podstawowym celem jest odnalezienie w przeszłości przyczyn obecnych problemów, powiązanie ich ze sobą, przetworzenie przy pomocy techniki stymulacji oraz nadanie im nowego, funkcjonalnego znaczenia. Stosowana... więcej 

Nasz zespół

Poznaj zespół naszych pracowników.


Grażyna Niedzielska
Zastępca dyrektora Ośrodka Adopcyjnego TPD. Całe swoje zawodowe życie związana z Ośrodkiem Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kreując standardy patrzenia na rozszerzony system rodzinny i jawność adopcji. W pracy zawodowej promuje szczerość i oddanie... więcej 

Magdalena Kruk-Rogucka
Doktor nauk społecznych, psycholog, absolwentką Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” oraz podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego... więcej 

Aleksandra Oracz
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji oraz Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 3,5 letnie Studium Psychoterapii,... więcej 

Kamila Domagała
Jest pedagogiem, psychologiem i psychoterapeutą. Od 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Towarzyszy im w różnych momentach życia. Lubi słuchać, czuć, mówić i milczeć. Jest zafascynowana funkcjonowaniem ludzkiego układu nerwowego i zdolnością... więcej 

Magdalena Chmielewska
Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna. W Ośrodku Adopcyjnym przygotowuję kandydatów na rodziców adopcyjnych, współpracuję z rodzinami biologicznymi, prowadzi szkolenia grupowe oraz udziela wsparcia psychologicznego.... więcej 

Katarzyna Malinowska-Narożny
Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w pracy z traumą rozwojową dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin adopcyjnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potrafi słuchać i rozumieć, nawiązuję... więcej 

Agnieszka Burkacka
Pedagog, ukończone Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Studia Podyplomowe UKSW w zakresie treningu grupowego. Mediator rodzinny - szkolony w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, kwalifikacje pracownika socjalnego. Doświadczenie w pracy... więcej 

Anna Wójcik
Absolwentka Studium Nauczycielskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, Profilaktyki i Resocjalizacji, Studiów Podyplomowych UKSW w zakresie treningu grupowego, politologiem ze specjalizacją prawno–kryminologiczną, mediatorka... więcej 

Izabela Rutkowska
Psycholog z wykształcenia i zamiłowania, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stypendystka programu Socrates-Erasmus  (studia w Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), ukończyła także studia  podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania... więcej 

Paulina Rok-Bujko
Jest lekarzem psychiatrą, specjalistą w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,  obecnie pracuje także z osobami dorosłymi, będąc w trakcie  specjalizacji z psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest również magistrem... więcej 
do góry